Registrace do OCRegistrace do OC PřihlášeníPřihlášení

Zápis ALU kol do TP

 

Postup zápisu ráfků a pneumatik do TP vozidla nad rámec uvedených výrobcem:

A) Typově schválených – na základě typového listu
 
Zápis variabilních ráfků a pneumatik nad rámec udávaných výrobcem vozidla (akreditovaným zástupcem výrobce vozidla) provede místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě těchto podkladů:

1) Řádně vyplněný typový list
    – typový list musí odpovídat vzoru uvedenému v seznamu držitelů schválení *   
    – musí být potvrzen dovozcem, držitelem schválení (razítko, podpis)
    – musí být potvrzen prodejcem  (razítko, podpis, datum)
    – musí být potvrzena montáž na vozidle kontrolním technikem typu „K“, který ověří shodu s uvedeným
       schválením KBA (ABE) XXXX, které je nedílnou součástí daného typového listu (datum, podpis, razítko).
       U ráfků a pneumatik uvedených v tabulce c) (pro daný typ vozidla) je držitel schválení oprávněn potvrdit
       v typovém listu i část „montáž na vozidlo“, s tím, že k potvrzení  (datum, podpis, razítko) uvede:
      „Schváleno MD pod č.j. xxxxxxx“.

2) Schválení KBA (ABE) XXXX, včetně překladu do českého jazyka


Poznámky:
1) Zápis do TP vozidla se provádí bez souhlasu výrobce vozidla (akreditovaného zástupce výrobce vozidla)
2) Jedná se o zápis údajů do TP vozidla
3) Kontrolní technik typu „K“ v rámci potvrzení montáže zkontroluje shodu vozidla se všemi podmínkami uvedenými ve schválení KBA (ABE) XXXX
4) Seznam držitelů schválení včetně vzorů typových listů, schválení KBA (ABE) XXXX a jejich překladů je uveden na internetové stránce Ministerstva dopravy www.mdcr.cz (viz adresový řádek)
5)

Záruční podmínky stanovené výrobcem vozidla platí v původním rozsahu, tj.
 na montáž ráfků a kol nad rámec udávaných výrobcem vozidla a s tím dotčených mechanismů se tato záruka nevztahuje

 


B) Zápis na základě prohlášení autorizovaného dovozce a kontrole v pověřené zkušebně


Zápis variabilních ráfků a pneumatik nad rámec udávaných výrobcem vozidla (akreditovaným zástupcem výrobce vozidla) provede místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností na základě těchto podkladů: 
1) Řádně vyplněné prohlášení  autorizovaného dovozce
    – prohlášení autorizovaného dovozce musí odpovídat vzoru uvedeného v seznamu akreditovaných dovozců
    – musí být potvrzen dovozcem, držitelem schválení (razítko, podpis)
    – musí být potvrzen prodejcem  (razítko, podpis, datum)
    – musí být potvrzena montáž na vozidle pověřenou zkušebnou, která ověří shodu s uvedeným TÜV
       posudkem, který je nedílnou součástí daného prohlášení (datum, podpis, razítko)
2) TÜV posudek XXXX, včetně překladu do českého jazyka


Poznámky:
1) Zápis do TP vozidla se provádí bez souhlasu výrobce vozidla (akreditovaného zástupce výrobce vozidla)
2) Jedná se o zápis údajů do TP vozidla
3) Pověřená zkušebna v rámci potvrzení montáže zkontroluje shodu vozidla s všemi podmínkami uvedenými v TÜV posudku XXXX
4) Seznam akreditovaných dovozců včetně vzorů prohlášení akreditovaného dovozce, TÜV posudku XXXX a jejich překladu je uveden na internetové stránce Ministerstva dopravy www.mdcr.cz (viz adresový řádek)
5)

Záruční podmínky stanovené výrobcem vozidla platí v původním rozsahu, tj.
 na montáž ráfků a kol nad rámec udávaných výrobcem vozidla a s tím dotčených mechanismů se tato záruka nevztahuje

 

 


C) Zápis individuelně dovezených ráfků na základě kontroly v pověřené zkušebně

 

 


Zápis variabilních ráfků a pneumatik nad rámec udávaných výrobcem vozidla (akreditovaným zástupcem výrobce vozidla) provede místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností na základě těchto podkladů:
1)  Protokol o kontrole na vozidle provedené pověřenou zkušebnou, která ověří shodu s uvedeným schválením
     KBA nebo TÜV posudkem a zkontroluje montáž na vozidle

 

 

2) Schválení KBA (ABE) XXXX nebo TÜV posudek XXXX, včetně překladu do českého jazyka

 

 


Poznámky:
1) Zápis do TP vozidla se provádí bez souhlasu výrobce vozidla (akreditovaného zástupce výrobce vozidla)
2) Jedná se o zápis údajů do TP vozidla
3) Pověřená zkušebna zkontroluje shodu vozidla s všemi podmínkami uvedenými v schválení KBA (ABE) XXXX nebo TÜV posudku XXXX
4) Záruční podmínky stanovené výrobcem vozidla platí v původním rozsahu, tj. na montáž ráfků a kol nad rámec udávaných výrobcem vozidla a s tím dotčených mechanizmů se tato záruka nevztahuje

 * U firmy Alcar Bohemia, s.r.o. jsou typové listy a prohlášení akreditovaného zástupce výrobce tištěny přímo u dealera, odpovídají uvedenému vzoru.

 

Seznam držitelů schválení

a)


Název držitele schválení
Číslo schválení /ATEST 8SD
Vzor typového listu
Vzor schválení KBA (ABE) XXXX
Překlad vzoru schválení KBA (ABE) XXXX
ALCAR BOHEMIA, s.r.o. 2073 AEZ, 2247 ENZO, 2362 DOTZ, 2246 BBS, 2879 DEZENT, 2881 Mangels PDF PDF PDF Ronal ČR, s.r.o. 2070 RONAL PDF PDF RTF A.T.U. (Auto Technik Unger), s.r.o. 3014 R.O.D. PDF JPG JPG Benet s.r.o. 3046 CMS, 3028 BROCK, 3029 OXIGIN (AD VIMOTION), 3030 PROLINE DOC PDF DOC


b)

Název akreditovaného zástupce

Vzor prohlášení

Vzor posudku TÜV

Vzor posudku TÜV (čj) 

ALCAR BOHEMIA, s.r.o. PDF PDF DOC


c)

Držitel schválení

Vozidlo (tov. značka, obch. označení, typ)

Rozměr ráfků a pneumatik

ALCAR BOHEMIA, s.r.o. KIA, Sorento, JC 8,5 J x 19H2 ET35; 255/50R19
" " 8 J x 18H2 ET30; 235/60R18