Registrace do OCRegistrace do OC PřihlášeníPřihlášení

AGR ventil

Proč se používá:
Kvůli menším emisím (NOx). Emise kysličníků dusíku u zážehového nebo vznětového motoru je silně závislá na výši spalovací teploty ve válcích motoru. Tímto systémem tuto teplotu snížíme.

Princip:
Systém recirkulace spalin (EGR) přidává podle zatížení motoru do nasávaného vzducho určité množství výfukových zplodin. Tím se snižuje teplota výfukových plynů a redukuje se obsah oxidů dusíku ve výfukových plynech.
Tato teplota může být snížena tak, že určitou část spalin přivedeme zpět do válce. V praxi se s nasávaným vzduchem směšuje až 50% spalin.

Kysličníky dusíku (NOx) jsou dráždivé plyny, které se významně podílejí na tvorbě ozónu.

Schéma systému AGR:

AGR Ventil ­ ventil pro zpětné vedení spalin
Abgaswärmeübertrager - prvek pro přenos tepla spalin
Wasseranschluß- přípojka vody
Verdichter - kompresor

Popis schématu:
Zpětné vedení spalin u motoru s dmychadlem:
Spaliny jsou odebírány z hlavního proudu mezi válci a turbínou, jsou ochlazovány a po výstupu z chladiče vzduchu pro dmychadlo přiváděny zpět do motoru.

Převzáno z webu www.skodaoctavia.cz