ELEKTROMOBILITA III: Druhy elektromobilů

Elektromobil je definován jako vůz, který pro svůj pohon využívá elektrickou energii. Ani zdaleka to však neznamená, že se jedná pouze o dopravní prostředek s bateriemi a téměř neslyšitelným elektrickým motorem. Do sekce elektromobilů totiž spadá mnoho jiných typů pohonů, které různě kombinují elektrický motor s klasickou spalovací jednotkou. Pokud jste měli do této chvíle zmatek ve všemožných zkratkách, které z oblasti elektromobility zní, po přečtení tohoto článku budete mít jasno.

Elektromobil (EV – Electric Vehicle) využívá elektrickou energii. Elektromobily můžeme dále rozdělit na elektromobily na baterie (BEV – Battery Electric Vehicle), hybridní elektromobily (HEV – Hybrid Electric Vehicle) a elektromobily s palivovými články, které v současné době využívají vodík (FCEV – Fuel Cell Electric Vehicle). BEV vozidla vyžívají k pohonu pouze elektrickou energii, kterou získávají dobíjením a uchovávají ji v bateriích. HEV vozy kombinují elektromotor s klasickým spalovacím. FCEV vozidla mají stejně jako BEV pouze baterii. Liší se však ve způsobu získání elektrické energie. Ve voze se navíc nachází nádrž s vodíkem a sestavou palivových článků. Kombinací těchto komponent se získává elektrická energie. Zní to slibně, ale technické a ekonomické řešení je ve výsledku velmi náročné.

Hybridní vozidla – HEV – můžeme dále dělit podle uspořádání hnacího ústrojí

SÉRIOVÉ

Je poháněn pouze elektromotorem. Spalovací jednotka slouží ve voze výhradně k dobíjení baterií.

PARALELNÍ

Může být poháněn čistě elektromotorem, čistě spalovacím motorem nebo kombinací obojího.

SÉRIOVÉ / PARALELNÍ

Dle potřeby umožňuje kombinaci obou způsobů a využívat tak jejich výhod.

Další dělení hybridů je dle jejich hybridizace.

MICRO HYBRID

Od běžných vozidel se liší tím, že má ve výbavě systém Start/Stop a také systém rekuperace brzdné energie. Díky němu může dobíjet 12V autobaterii, snižovat tím spotřebu paliva množství emisí CO2 vypouštěných do prostředí. Pro mnohé to nyní zní jako banalita, ale ještě před několika lety se jednalo o průlomové řešení.

MILD HYBRID

I přesto, že je tento vůz již z výroby vybaven elektromotorem, k pohonu vždy využívá spalovací jednotku. Elektromotor má ve voze funkci „pomocníka“, který vypomáhá klasickému motoru při rozjezdech nebo zrychlení.

FULL HYBRID

Je plné hybridní vozidlo. Dokáže jet i čistě na elektrickou energii v rámci kapacity baterií.

PLUG-IN HYBRID

Jedná se v podstatě o vylepšený Full hybrid. Ten totiž získává elektrickou energii pouze rekuperací. Plug-in hybrid oproti tomu lze dobíjet i ze zásuvky. Dojezd čistě na elektřinu je pak okolo 50 kilometrů bez nutnosti startovat spalovací jednotku.

Zdroj: Škoda Storyboard