Registrace do OCRegistrace do OC PřihlášeníPřihlášení

Jak aktivovat nové klíče bez programu vag

Přeprog.klíče -dálka (1997 NA)

Proces

1. Klíč v zapalování nechat v poloze Zapnuto

2. Manuálně zavřít dveře druhým klíčem ze řidič.strany,pokud máte jenom jeden klíč zamknout zevnitř

3. Jedním stlačením na dálkovém ovládání-otevřít dveře se zapne alarm

4.Vyčkat 6 vteřin,pak zmáčknout otevření dveří,tím se aktivuje kódovací proces a dálkové ovládání je přeprogramováno (přispůsobeno)

· POZNÁMKA : Pokud přeprog.více dálek je proces ten samý, ale musí se znáčknout otevření 2,3 nebo 4 krát pro každý další ovladač

· například : Když se přeprogramují 2 ovladače zmáčknout odemčení dvakrát s 1 vteřinovým intervalem mezi každým zmáčknutím,opakovaně pro 3 nebo 4 dálky nemačkat 5 krát ,protože se smažou všechny dálky (čti dole)


5. Zapalování do polohy vypnout

6. Vytáhnout klíč ze zapalování,zkontrolovat operaci

7. Kódování může být obnoveno až po 4 dalších ovladačích

8. Zapalovaní musí být vypnuto mezi kazdým progr.dalšího ovládáníDálkové ovládání -mazání (1997 NA)

Proces

1. Zapalování do polohy zapnuto a ponechat klíč v zapalování

2. Manuálně zavřít dveře druhým klíčem ze řidič.strany,pokud máte jenom jeden klíč zamknout zevnitř

3. Na dálkovém ovládání stlačit otevřít dveře 5 krát za sebou ve vteřinovím intervalu-spustí se alarm

4. Vyčkat 6 vteřin,zmáčknout jednou otevřít dveře a paměť se vymaže

5. Vypnout zapalování, všechny dálky se vymazaly

Převzáno z webu www.skodaoctavia.cz