Registrace do OCRegistrace do OC PřihlášeníPřihlášení

Jak vyměnit kolo v nouzi

aneb „Neumíte? Vraťte řidičák!“

Zatímco pány tímto dokumentem jistě pobavím, na druhé straně mnohou ženu jistě potěším (a to nejen virtuálně :-) neboť defekty na silnicích se prostě stávají komukoliv a není-li po ruce servis či obětavý a šikovný „zachránce“ je ta výměna i na ženách samotných.. Důležitá poznámka: i zde platí dvojnásob ono vyzkoušené „připraveným štěstí přeje“ a tak mějte na paměti, že před každou delší jízdou by měl řidič vždy (!) zkontrolovat, zda má ve voze všechno důležité vybavení pro výměnu kola v nouzových podmínkách..

Základní vybavení pro výměnu kola

- rezervní kolo (vždy alespoň 2x do roka zkontrolovat a řádně dohustit)
- zvedák (hever) (adekvátní hmotnosti vozidla)
- pákový klíč pro uvolnění šroubů
- bezpečnostní nástavec ke klíči (máte-li kola chráněná proti krádeži)
- výstražný trojúhelník
- bezpečnostní výstražná vesta
- pracovní rukavice (opravdu neocenitelné)

Správný postup výměny kola

1) Zastavte na přehledném místě (!) a pevném podkladu. Mějte na paměti, že zvedák se musí zapřít o pevný podklad, proto pozor např. na nezpevněnou krajnici.
2) Myslete na svou bezpečnost! Zajeď te co nejblíže k pravému okraji vozovky, použijte výstražné blikače, dále výstražný trojúhelník (silnice min. 50 m, dálnice min.100 m) a bezpečnostní vestu.
3) Zajistěte dobře vůz proti rozjezdu (ruční brzda a zařazený rychlostní stupeň „1“, či „zpátečka“).
4) Připravte si potřebné nářadí a rezervní kolo. Z kufru je třeba vyndat rezervní kolo, zvedák, klíč pro uvolnění šroubů a bezpečnostní nástavec (máte-li kola chráněná proti krádeži). Máte-li i pracovní rukavice, použijte je! Výměna kola totiž rozhodně není „čistou“ prací..
5) Postupně nasaďte klíč „křížem“ na všechny nosné šrouby kola a uvolněte je o 1 otáčku.
Pozor! Zvednete-li vůz ještě před uvolněním šroubů, riskujete pád vozu z heveru!
6) Nasaďte zvedák (hever) na určené správné místo pro zvedání vozu. A to nejlépe dle doporučení výrobce vozu! Nasazením na jiné místo riskujete pád vozu ze zvedáku nebo např. poničení lemů prahů.
7) Zvedejte vůz pomalu tak vysoko, aby defektní kolo bylo ve vzduchu. Opatrně uvolněte a vytočte již rukou všechny nosné šrouby kola. Pokuď máte na kole bezpečnostní šroub, použijte nástavec.
8) Opatrně a s citem sejměte kolo z náboje.
9) Připravte si do jedné ruky šroub, dále nasaďte kolo na náboj a nastavte přesně otvory pro šrouby.
10) Postupně rukou našroubujte všechny nosné šrouby do otvorů v disku a náboji. Pečlivě dbejte na správné nasazení šroubu do závitu, nesmí dojít k osazení šroubu tzv. „přes závit“!
11) Všechny šrouby dotáhněte pevně, avšak s citem! Šrouby utahujte nejlépe v pořadí „křížem“ proti sobě. Poznámka pro odborníky: výrobci udávají utahovací moment přesně 120 Nm.
12) Uvolněte opatrně zvedák a vůz postavte na všechna 4 kola. Znovu ještě jednou překontrolujte pevné dotažení všech nosných šroubů.
13) Vyjměte hever, pokliďte nářadí a defektní kolo. U nejbližšího benzinového čerpadla překontrolujte tlak v novém kole. Nezapomeňte si defektní kolo v servisu nechat co nejdříve opravit!

Převzáno z webu www.skodaoctavia.cz