Registrace do OCRegistrace do OC PřihlášeníPřihlášení

Kamera v autě - potvrzení z UOOU

Kameru v autě má hodně z vás, ale sami víte, že někdy je nechtějí úřady uznávat a viníci se proti nim odvolávají. Je tedy dobré udělat si oficiální registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů, následně si nechat o registraci vydat potvrzení a měli byste mít po problémech s případnými viníky nebo orgány činými v trestním řízení.

Popis jak vyplnit formulář na stránce https://uoou.cz
MENU > Registr > Přejít na registrační formulář

Poznámka:  Níže uvedený postup se týká fyzické osoby

 • body 1-2 jsou osobní, tak přeskočím (to snad zvládne vyplnit každý)
 • 3. účel zpracování a kategorie
  • Zvýšení bezpečnosti osob apod., ochrana majetku. Zajištění důkazního materiálu (pro policii ČR a Městskou policii, pro orgány činné v trestním řízení) pro vyřešení případného přestupku, přečinu či trestného činu na pozemních komunikacích a další požadované údaje.
 • Kategorie osobních údajů
  • popisné údaje
 • Rozsah zpracovávaných osobních údajů
  • Popisné údaje typu: barva, vzhled, typ, apod. Registrační značka vozidla
 • Osobní údaje budou zpracovány se souhlasem subjektu
  • Ne
 • 4. Kategorie subjektů údajů
  • osoby s jiným vztahem k oznamovateli
   • Osoby pohybující se na veřejném prostranství, pozemních komunikacích
 • 5. (necháme prázdný)
 • 6. Zdroje osobních údajů
  • Jiné zdroje
   • Kamerový systém umístěný ve vozidle, doba uložení záznamu 7 dní.
 • 7. Popis způsobu zpracování osobních údajů
  • Kamerovými systémy
 • Doplňující formulář:
  • 1. počet kamer
   • 2 (vždy raději dvě, pro případ zadní kamery)
  • 2. objekt umísění kamer
   • Jiné:  Vozidlo
  • 3. režim kamer - kdy je pořizován záznam
   • záznam v provozní době
   • spoštění záznamu na pokyn
  • 4. záznamy se uchovávájí po dobu
   • do 7 dnů  (nedávejte delší čas, zbytečně si tím zkomplikujete život)
  • 5. jakým způsobem jsou subjekty informovány
   • ostatní:
    • informačními tabulkami umístěných u monitorovacích prostor  (lze řešit přenosnou cedulkou za okno (jako např. zásobování)
  • 6. Způsob opatření k zajištění ochrany
   • zabezpečení záznamového zařízení:
    • šifrování dat
  • 7. Charakter zpracovávaných údajů
   • Prostý obrazový záznam
  • 8. Prohlašuji, že kamerový systém je:
   • ANO
 • 9.Příjemce, nebo kategorie příjemců
  • jiní příjemci:
   • pro orgány činné v trestním řízení
 • 10. Předpokládané předání osobních údajů do jiných států
  • osobní údaje budou předány do třetích zemí:
   • pro orgány činné v trestním řízení

Výše uvedený postup jsem odeslal 08.03.2017 a 15.03. mi přišel mail, že jsem byl úspěšně zaregistrován

Po úspěšné registraci je moudré si mailem napsat na adresu posta/zavinac/uoou.cz
o Žádost o vystavení osvědčení, které vám následně dorazí poštou (pokud nemáte datovou schránku).
Toto osvědčení poté doporučuji vozit s sebou.

Autor: Tonic

DISKUZE ZDE >>>>>