Nový partner clubu - resenipokut.cz

Novým partnerem OctaviaClubu je služba pro řidiče, resenipokut.cz.

logo resenipokut.cz

Od 12.9.2013 jsme vzájemná pojišťovna s právem pojistit klienty proti pokutám a načtení bodů. Pojištění proti pokutám je garance jistoty, že za pokuty nezaplatíte ani korunu, nepřijdete o řidičský průkaz a nebudou vám přiděleny body, to vše za příjemně nízký roční poplatek. Náš produkt vás chrání proti všem běžným dopravním přestupkům. Pojištění se naopak nevztahuje na přestupky spáchané mimo území ČR, na přestupky spáchané v souvislosti s požitím alkoholu, jiné návykové látky nebo odmítnutím dechové či krevní zkoušky, na přestupky spáchané v souvislosti s účastí na dopravní nehodě, při řízení bez příslušné podskupiny řidičského oprávnění a parkování na invalidům vyhrazených místech. Naše pojištění nabývá platnosti v den přijetí platby ze strany klienta na náš účet a to na dobu 12 měsíců, čili se nevztahuje na přestupky starší tohoto data. Máte-li ale ovšem starší přestupek, neváhejte nás kontaktovat, protože, když můžeme, rádi pomůžeme

Nejdůležitější je, aby vše bylo jednoduché. Zastaví vás policie, sdělíte jí, že chcete přestupek projednat ve správním řízení, nic na místě neplatíte, nic nepodepisujete. Jakmile vám přijde výzva ke správnímu řízení, jen ji předáte nám a o zbytek se postaráme my.

Všem našim klientům garantujeme kvalifikované zastoupení ve správním řízení. Pokud by naše obhajoba byla neúspěšná, za klienta uhradíme celou výši pokuty bez jakékoliv spoluúčasti. V případě, že by klientovi byly načteny body při využití všech opravných prostředků, které zákon umožňuje, tento bod mu kompenzujeme částkou 1.500,- Kč. V případě, že by klient byl s naší prací nespokojený, má právo kdykoliv během roku odstoupit od smlouvy. Při odstoupení od smlouvy nevzniká nárok na vrácení pojistného.

Jste-li naším klientem, chráníme vás celý rok bez omezení. Pošlete nám výzvu k vysvětlení přestupku, kterou jste obdrželi od správního orgánu. Naskenujte ji a pošlete na prestupky@resenipokut.cz  Vystavíme plnou moc a budeme vás zastupovat bez dalších poplatků.

Právní zastoupení zajišťuje naše vlastní skupina dvaceti pěti právních zástupců, která se stále rozrůstá. Na trhu jsme od 1.8.2012 a k dnešnímu dni máme přibližně 9000 spokojených zákazníků. 80% našich zákazníků se dosud nedopustilo žádného přestupku.

Proč řešení pokut?

  •  Nonstop právní ochrana osoby řidiče.
  •  Garance výsledku správního řízení.
  •  V případě neobhájení případu pokutu platíme my.
  •  Každý bod v bodovém systému kompenzujeme částkou 1.500,- Kč.
  •  Školení jak nedostat pokutu a žádný bod zdarma.
  •  Karta první pomoci proti pokutám a bodům zdarma.
  •  Bonus program spravedlivě pro každého klienta.
  •  Jedno telefonní číslo pro veškerou pomoc na cestách

Naše činnost je legální a morální

Naším cílem není pohrdání přestupkovým právem, ba naopak, chceme chránit v zákonných intencích obviněné z přestupku a zajistit jim tak spravedlivý proces, ve kterém budou respektována všechna jejich práva. Druhým a neméně důležitým cílem je chránit naše klienty před nepřiměřenými pokutami, které mohou dosahovat výše až 100.000,- Kč.

Šetříme váš čas a peníze

Poskytujeme právní zastoupení bez vaší přítomnosti,  pro mnoho lidí není ani tak trestem samotná pokuta jako nutnost dostavit se například z Ostravy do Prahy ke správnímu řízení. Musíte si vzít dovolenou v práci, samotná cesta vás vyjde na 2.000,- Kč a ještě vás čeká nepříjemné jednání s úředníkem. Nezapomeňte, že pokud byste si sami brali svého právníka na řešení případu, jediný úkon, který váš právní zástupce učiní, vás vyjde cca na 2.000,- Kč.

Proti čemu bojujeme?

My jsme vždy s vámi, policie proti vám. Naším cílem není pohrdání přestupkovým právem, ba naopak, chceme chránit v zákonných intencích obviněné z přestupku a zajistit jim tak spravedlivý proces, ve kterém budou respektována všechna jejich práva. Nenabádáme řidiče k tomu, aby záměrně porušovali předpisy, ale chceme upozornit na to, že ne všechny postupy policie či obecní policie jsou v souladu se zákonem. Druhým a neméně důležitým cílem je chránit naše klienty před nepřiměřenými pokutami, které mohou dosahovat výše až 100.000,- Kč.

Motoristická veřejnost by tedy měla velmi pečlivě zvažovat, zda při případném projednání svého přestupku bude akceptovat uložení pokuty v tzv. blokovém řízení, či bude trvat na projednání přestupku v rámci správního řízení. Projednáním věci v blokovém řízení se přestupce zbavuje možnosti uplatňovat svá práva v celé jejich šíři. Zatímco ve správním řízení má podezřelý z přestupku možnost využít možnosti hájit se všemi zákonnými prostředky. Správním orgány mají povinnost vždy zkoumat, zda je určité jednání přestupkem, či nikoliv, a také to zda došlo k naplnění formálního i materiálního znaku přestupku. Okolnosti, které vylučují porušení nebo ohrožení zájmu společnosti, musí být posuzovány vždy.

Dejte si pozor na triky policistů

Policisté k doznání používají nejrůznější triky, protože ve správním řízení by jim mohly chybět důkazy. K přestupkům se často přiznáváme zbytečně a utrácíme tak nejenom peníze, ale leckdy i cenné body. A policisté, aby nás k přiznání přivedli, se nezdráhají použít ani triky, které nejsou tak úplně fér. Když totiž na místě podepíšete pokutový blok, automaticky souhlasíte se svou vinou. Případ je uzavřen a policista se těší na výkonovou prémii. Do bloku se vám zapíší nečitelné a neúplné údaje a policisté často přepisují pokutové bloky tak, aby později vyhovovaly předpisům. A to včetně úpravy paragrafů. Proto je lepší s každým přestupkem nesouhlasit a nechat věc oznámit do správního řízení, kde jasně vidíte, čeho jste se měli dopustit, jaké jsou důkazy a jak se můžete bránit. Správní orgány přitom při nedostatku důkazů případ často odloží nebo kvalifikuje jinak, než policisté.

Více informací a objednávky zde :     www.resenipokut.cz