Registrace do OCRegistrace do OC PřihlášeníPřihlášení

Pozor na pokuty: Aktualizovaný bodový systém

Dnes je tady článek trochu z jiného soudku, nebudeme se bavit o infotainmentu, ale o bodovém systému řidičů. Ptáte se proč? Systém totiž v nedávné době prodělal hned několik změn, které se týkají všech motoristů a je dobré o nich vědět, ať následně nejsme nemile překvapeni.

 Dalniční Superb

Bodový systém a jeho princip

Jedná se o systém bodování českých řidičů. Ale body nejsou přičítány za vzorné chování, nýbrž za přestupky. Škála bodování je od 0 do 12, přičemž 0 je "čistý štít" a 12 znamená odebrání řidičského průkazu. Dopravní přestupky jsou ohodnoceny dle závažnosti finanční sankcí, tedy pokutou a právě body. Spácháte-li přestupek a jste zastaveni policejní hlídkou, dostanete finanční pokutu, avšak samotné body vám přičítá až příslušný úřad s rozšířenou působností. Stav svého bodového konta řidič zjistí jednoduše a to na každé pobočce Czech Point nebo prostřednictvím elektronické datové schránky, což je bez poplatku a z pohodlí domova.

Odečtení trestných bodů

Jak si umazat body? Existují dva základní způsoby, jak snížit nelichotivé skóre. Buďto počkáte a pokud neuděláte během roku ten stejný přestupek, automaticky dojde k odpočtu 4 bodů. Další možností je návštěva polygonu bezpečné jízdy a tam absolvovat školení, které si zaplatíte. Poté se z vašeho konta odečtou 3 trestné body. Nemyslete si však, že můžete jezdit, jak chcete a vždy to vyřeší školení. To je totiž omezeno:

  • 1 školení za rok,
  • maximálně 10 trestných bodů,
  • nesmíte spáchat přestupek, jehož sankce je víc, než 7 bodů.

Odebrání řidičského průkazu

Jak se dozvím o tom, že jsem získal maximální počet bodů? Stačí k tomu doporučený dopis s vaší adresou, který obdržíte během pár dnů od spáchání dopravního přestupku. V dopise je vám tato skutečnost oznámena a následně jste vyzváni k odevzdání řidičského průkazu do 5 pracovních dnů na příslušném úřadu s rozšířenou působností. V opačném případě si připravte 30.000 Kč a vystavujete se trestnímu stíhání, které může skončit až odnětí svobody po dobu tří let. Jak se zachováte je na vás. Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat a tím získat čas potřebný například k posouzení odborníkem nebo advokátem.

Dopravní přestupky

Přestupky a následný postih je přesně definován v zákonu č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. Nyní zmíním pouze přestupky, kde došlo ke změně.

Přestupek Bloková pokuta Pokuta Bodové ohodnocení
Nepoužití bezpečnostního pásu 1.500 Kč 1.500 - 5.000 Kč 4
Držení telefonu během řízení 2.500 Kč 2.500 - 10.000 Kč 2
Jízda na červenou 5.000 Kč 5.000 - 25.000 Kč 6
Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz 5.000 Kč 5.000 - 25.000 Kč 6
Překročení rychlosti o 50 km/h a více (obec o 40 km/h) 5.000 Kč 5.000 - 25.000 Kč 6
Řízení vozidla s < 1 ‰ alkoholu v krvi - 5.000 - 25.000 Kč 6
Řízení vozidla s > 1 ‰ alkoholu v krvi - 25.000 - 75. 000 Kč 6

 

Navrácení řidičského průkazu

Zajímá vás, jak je to s vrácením řidičského průkazu po uplynutí roční lhůty? Bohužel nestačí dojít na úřad a vzít si průkaz zpět, musíte totiž splnit hned několik podmínek. Jste nuceni:

  • absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole,
  • navštívit lékaře a nechat se prohlédnout,
  • navštívit dopravně psychologické vyšetření.

Dále stačí jen podat žádost a dokázat, že jste splnil všechny podmínky k navrácení řidičského průkazu a zase máte čistý štít.