Stav bodového konta online již v Lednu 2019?

Bodové konto, neboli nasbírané body za přestupky v provozu, by již nemuselo být nutné zjišťovat na CzechPointu za poplatek.

Za dobu systému má záznam více než 477 000 řidičů (bohužel i my, jak jste na tom vy? :) ). I přes sliby ministerstva dopravy však skutečný stav dělených bodů není sdělován. Mezi výmluvy samozřejmě patřila složitost systému a adminisrtrativní náročnost. Nyní se však snad blýská na lepší časy, jelikož by i stav konta trestných bodů mohl být součástí Portálu občana, který bude ministerstvo dopravy provozovat. Plánovný start by měl snad být už v Lednu 2019. Notifikace by mohly chodit do datové schránky nebo do emailu.

Letos přišlo díky bodům o řidičák už 39 640 řidičů. Ti museli řidičský průkaz odevzdat do pěti dnů od obdržení písemné výzvy.

Pokud řidič následně po 12 měsíčním trestu úspěšně absolvované přezkoušení, body jsou mu vymazány a začíná znovu s čistým kontem.

Dalších 13 617 motoristů mělo ke konci Června letošního roku mezi devíti a jedenácti body. Ti by určitě online konto ocenili.

Pokud má motorista na kontě méně než deset bodů, uložených za přestupky oceňované méně než šesti body, může odepsat až tři body dobrovolným absolvováním jednodenního školení bezpečné jízdy.

Od září 2008, kdy to bylo zavedeno, do poloviny letošního roku absolvovalo školení bezpečné jízdy již 20 617 řidičů.

O tom, jak na tom aktuálně s body řidiči jsou či zda jim byly až čtyři z nich po dvanácti měsících bez dalšího dopravního přestupku automaticky vymazány, se motoristé mohou sami přesvědčit.

Avšak pouze v případě, že na městském či obecním úřadě či některém z Czech Pointů požádají o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru o záznamech v bodovém hodnocení. Jde ovšem o placenou službu.

Na pracovištích Czech Point, která jsou na téměř tisíci pobočkách České pošty (ČP), musí žadatel o výpis z bodového hodnocení předložit platný doklad totožnosti, tedy občanku či pas, a sdělit své rodné číslo, popřípadě číslo občanského průkazu. V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba, je nutná i notářsky ověřená plná moc.

Zdroj : Právo