Registrace do OCRegistrace do OC PřihlášeníPřihlášení

Systém eCall v nových vozech od 1.10.2015

Ministerstvo dopravy poprvé předvedlo v praxi, jak funguje po srážce auta s bariérou nový automatický systém tísňového volání. Tímto systémem budou muset být od října 2015 vybavena všechna nová osobní auta a dodávky.

Ministerstvo dopravy uspořádalo ve středu 18. září národní seminář k problematice systému automatického tísňového volání osobních vozidel eCall 112. Teorii v podobě odborných přednášek a diskuzí doplnil tzv. crash test - řízená srážka osobního vozidla s pevnou překážkou.
Zavedení systému eCall do praxe pomůže zachránit stovky lidských životů ročně a u dalších tisíců nehod zmírní jejich následky. Technologie automatického tísňového volání poskytovaná na bázi jednotného evropského tísňového volání 112 bude nejen v ČR, ale také ve všech ostatních státech EU implementována do konce roku 2014. Od října roku 2015 bude eCall povinně instalován do nových osobních a lehkých užitkových vozidel. Samotnému zavedení systému eCall 112 předcházel tříletý evropský pilotní projekt HeERO kterého se Česká republika účastnila a jehož cílem bylo ověřit provoz služby eCall v mezinárodním měřítku. V rámci pilotního projektu se testoval jak samotný přenos dat o nehodě, tak spojení s tísňovým centrem 112.

Národní seminář eCall

První reálný crash test vozidla, které bylo vybaveno systémem eCall 112, ukázal, že navržené řešení je schopné stoprocentně splnit svou funkci. Vůbec první simulace závažné dopravní nehody prokázala spolehlivost jednotky při nárazu, řádné odeslání datové zprávy, její přijetí centrem tísňového volání 112 a navázání hlasového spojení s operátorem. Reálná ukázka fungování systému eCall 112 se uskutečnila v prostorách Státní zkušebny zemědělských, potravinářských a lesnických strojů v Praze - Řepích, a kromě Ministerstva dopravy se na něm podílelo Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, ŠKODA AUTO a.s., Telefónica Czech Republic, a.s., ÚAMK a Fakulta dopravní ČVUT.

„Jsem velmi rád, že se Telefónica může podílet nejen na reálném testu služby eCall. U projektu jsme od samého začátku, kdy zajišťujeme nejen technologické řešení - zejména přenos dat z vozidla do systému operačního střediska tísňového volání, ale staráme se také o procesní fungování celého systému. Nyní je to vůbec poprvé, co tento systém prověřila reálná havárie automobilu. Cenné zkušenosti z tohoto testu můžeme využít při implementaci služby eCall v České republice a poslouží také dalším zemím EU, kde se systém zavádí," uvedl František Schneider, ředitel divize Firemních zákazníků.

Mezi přínosy systému eCall patří snazší a rychlejší identifikace místa dopravní nehody, včasné základní technické informace o nehodě, eliminace vážných zdravotních následků zraněných účastníků nehody způsobených pozdní lékařskou pomocí, ale i rychlejší přijetí opatření pro přesměrování dopravního proudu a minimalizace kolon. „Jde zejména o rychlé poskytnutí pomoci a právě systém eCall 112 umožní řidiči rychlé spojení s operátorem na tísňové lince a zajistí předání veškerých potřebných informací o tom, kde a kdy se nehoda stala, jaký typ auta havaroval a kolik lidí v něm bylo," řekl ministr dopravy Zdeněk Žák.

V roce 2012 zemřelo na silniční síti EU 28 tisíc osob a 1,5 milionu jich bylo zraněno. Zavedení technologie eCall postupně u všech vozidel by podle odhadů Evropské komise mělo ročně přispět ke snížení počtu úmrtí při dopravních nehodách až o 10 % a snížit závažné následky zranění způsobené pozdní odbornou lékařskou pomocí až o 15 %.

Reálný test systému eCall při crash testu

eCall je projekt Evropské komise, který má umožnit rychlou pomoc motoristům, kteří se stali účastníky dopravní nehody, a to kdekoliv na území Evropské unie. Vozidla budou obsahovat černou skříňku, která bude odesílat informace o aktivaci airbagů, data ze senzorů nárazu a GPS souřadnice místním orgánům záchranného systému. Systém eCall je založen na lince E112.

V roce 2005 očekávala Evropská komise implementaci do roku 2009.

Mnoho firem se zabývá technologiemi telematiky, které se budou používat v různých součástech systému eCall, včetně systémů montovaných do vozidel, bezdrátového přenosu dat a reakčních bodů záchranného systému.

Určitými překážkami jsou záležitosti okolo standardizace komunikačních protokolů a komunikace lidskou řečí. Prototypy byly úspěšně testovány s GPRS a s in-band signalizací přes celulární sítě. Současně již existují proprietární řešení založená na SMS a používaná některými výrobci automobilů, například BMW, PSA nebo Volvo.

Jakmile bude systém aktivně nasazován, dá se očekávat rozmach dalších telematických služeb, například doporučování cestovní trasy nebo distribuce dopravních informací.

Projekt eCall podporuje také Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA), zájmová skupina výrobců osobních a nákladních automobilů a autobusů, nezisková organizace prosazující implementaci inteligentních dopravních systémů a poskytování služeb v Evropě. Mnoho investorů působících na poli telematiky je členy ERTICO nebo ACEA. Výhodou členství je větší možnost ovlivnit vývoj standardů eCall.

Zdroje : wikipedia, www.mdcr.cz