Registrace do OCRegistrace do OC PřihlášeníPřihlášení

Turbodmychadlo

Historie
Turbodmychadlo bylo objeveno až v roce 1974. Revoluční systém stlačování vzduchu výrazně zvýšil výkon a hlavně točivý moment.

Turbodmychadlo se skládá ze tří hlavních částí:

  • Dmychadlová (sací) - slouží k nasávání čerstvého vzduchu, stlačení a jeho dodávce do spalovacího prostoru.
  • Ložisková - zajištuje uložení, chlazení a mazáni rotačních skupin.
  • Turbínová (výfuková) - zajištuje pohon turbodmychadla.

Funkce Turbodmychadla

Přeplňování motorů bylo zavedeno s cílem dopravit do spalovacího prostoru více vzduchu a umožnit tak zvýšení dodávky paliva během jednoho pracovního cyklu motoru. Výsledkem je vyšší výkon, při nižší měrné spotřebě a také snížení emitovaných škodlivin.

Princip Turbodmychadla

Kompresor a turbína jsou uloženy na společném hřídeli. K turbíně jsou kolmo ke směru její osy přiváděny výfukové plyny, které oběžné kolo turbiny urychlují a předávají jí tak část své kinetické energie. Kompresor na druhém konci hřídele stlačuje vzduch, který tak proudí do spalovacího prostoru vyšším tlakem než je okolní atmosférický tlak. Hřídel turbodmychadla je uložen v ložiskách mazaných olejovým systémem motoru. Vysoké oběžné rychlosti turbíny a dmychadla (až 200.000 ot./min) a teplotní rozdíl až 1000°C mezi kompresorem a turbínou vyžadují vysoce přesnou výrobu a odolné materiály. Turbínové kolo je zpravidla vyrobeno z žárupevné niklové slitiny, oběžné kolo dmychadla je z hliníkové slitiny. Skříň turbíny a skříň ložisek je z temperované šedé litiny, skříň dmychadla s hliníkové slitiny.

S rostoucími otáčkami motoru se mění také otáčky turbodmychadla a tudíž i dodávaný plnící tlak. Aby nedocházelo k nežádoucímu zvýšení plnícího tlaku, je nutno dodávku stlačeného vzduchu regulovat. V současné době se používá několika různých řešení regulace plnícího tlaku, mezi nejčetnější patří přepouštěcí obtokové ventily nebo proměnná geometrie rozvaděcích lopatek dmychadla.

Jak jezdit s Turbem

Studený motor nejprve plynulou jízdou bez velkých nároků na výkon ohřejte na provozní teplotu. Větší nebezpečí pro turbodmychadlo, ale i celý motor je náhlé vypnutí rozpáleného motoru. Výfukové plyny mají v některých režimech teplotu až 950°C, turbodmychadlo má v tom případě oranžovožlutou barvu. Pokud v tomto okamžiku vypnete motor, rotor turba s rozžhavenými lopatkami se přestane okamžitě otáčet, zapracuje zemská gravitace a lopatky turbíny se mírně zdeformují. Při dalším roztočení turbodmychadla se začne projevovat nevývažek, který má za následek zvětšování vůle v prostředním kluzném ložisku turbodmychadla, které je mazáno motorovým olejem. V lepším případě je vůle tak velká, že rotor zachytí o stator turbodmychadla a prostřední osa se překroutí a na turbodmychadle vznikne totální škoda.
V horším případě začnou zvětšenou vůlí středového ložiska pronikat výfukové plyny a naopak olej proniká do sacího i výfukového traktu. Výsledkem je úbytek oleje v motoru, jehož teplota rychle roste a olej přestane mít mazací vlastnosti. Výsledkem může být zadřený motor.
Náhlé vypnutí rozpáleného motoru může mít za následek také deformaci hlavy válců s následným defektem těsnění hlavy válců. Motor je nejlepší dochlazovat jízdou s minimální zátěží motoru cca 3 až 5 minut dlouhou, případně nechte motor dochladit cca 2 min na volnoběh.

Octavie s Turbem

1.8T 110kW
1.8T 132kW
1.9 TDi 66kW
1.9 TDi 81kW
1.9 TDi PD 96kW
1.9 TDi PD 74kW - jen 4x4

 

Zanesené Turbo škoda Octavia

Vyčištěné Turbo škoda Octavia

Nové turbo škoda Octavia

Převzáno z webu www.skodaoctavia.cz