Registrace do OCRegistrace do OC PřihlášeníPřihlášení

Vynulování ukazovatele údržby

1. Vypneme zapalovaní, klíč necháme v pozícii 0
2. Zatlačíme pravé tlačidlo na přístrojovce - vedle tachometru, podržímě ho a zapneme zapalování
3. Až se na displeyi objeví nápis "OIL", tlačítko uvolníme
4. Levým tlačítkem na přístrojovce - vedle otáčkoměru - otáčíme doprava dokud se na displeyi nerozsvítí"---" Tím jsme nastavili interval OEL
5. Znova zatlačíme pravé tlačitko na prístrojovce a po rozsvíceníí nápisu "INSP" ho uvolníme
6. Levým tlačítkem na přístrojovce - vedle otáčkoměru - otáčíme doprava dokud se na displeyi nerozsvítí"---" Tím jsme nastavili interval INSP
7. Vypneme zapalovaní

Poznámka : Oba intervaly musíme vynulovat vždy samostatně.
Převzáno z webu www.skodaoctavia.cz