Registrace do OCRegistrace do OC PřihlášeníPřihlášení

Výroba vypichováků na piny

Výroba dílu 1.
Do pružinového drátu odpovídajícího průměru (např. zkrutná pružina, struna plynu atp.) vybrousíme plošky dle výkresu. Přitom je třeba nespěchat a pečlivě chladit, aby se drát
na koncích nevyhřál. Takto zhotovíme dva kusy, které později vlepíme do dílu 2. Já jsem
je ještě před lepením lehce pobodoval CO-čkem.

Výroba dílu 2.
Odřízneme kulatinu odpovídajícího průměru a délky. Na jedné straně vyřízneme závit
pro zašroubování do rukojeti. Na straně druhé vyvrtáme vrtákem o 2mm menším než
je průměr kulatiny, díru o hloubce 20mm.

Sesazení.
Dvousložkovým lepidlem ( typu tekutý kov, eprosin atp.) vlepíme díl 1 do otvoru v
dílu 2. Před úplným zaschnutím lepidla zkontrolujeme, zda se lepené díly nehnuly. Po
dokonalém zaschnutí tento celek našroubujeme do předvrtané pilníkové rukojeti. A tímto
je vypichovák hotov.
Přeji hodně úspěchů.